Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Vũ Ngọc Biên
Giới tính Nữ
Email Bienthu@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trực Thái
Quận/huyện Huyện Trực Ninh
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hà
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2495 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 25958 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này