Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Sửu
Giới tính Nam
Email nguyennga1234567t@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Chính
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu An Thường- Nam Chính- Nam Sách Hải dương Giáo viên Giỏi huyện - Bằng khen TW Đoàn
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2302 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 14461 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này