Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên hồ kim hoàng
Giới tính Nam
Email hoanghoauco@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Âu Cơ
Tỉnh/thành Phú Yên
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 17 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 90 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này