Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trịnh Thị Thành
Giới tính Nữ
Email trinhthanhtt1986@gmail.com
Đơn vị Trường THPT Vũ Ngọc Phan
Tỉnh/thành Hải Dương
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 101 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 57 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này