Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Phước Chín
Giới tính Nam
Email phuocchin_64@yahoo.com.vn
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Ngô Văn Nhớ, Lê Thanh Chính Trực
Đã đưa lên 36 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2016 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 11667 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này