Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên phạm thị kim anh
Giới tính Nữ
Email anhtainamha@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hà
Quận/huyện Thành phố Hà Tĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lâm Tấn Thai, Nguyễn Thị Hương Giang
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 616 tài liệu (xem danh sách)
Điểm số 10 (Xem chi tiết)
Bình luận Các ý kiến đã gửi
Trao đổi Nhắn tin cho người này