tu BDTX

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Lê Na (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:44' 16-03-2012
Dung lượng: 149.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD &ĐT Diễn Châu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Diễn Hải Độc Lập –Tự do –Hạnh phúc


Kế hoạch
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
PHẦN A: KẾ HOẠCH CHUNG

I. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của PDG& ĐT Diên Châu về việc bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân .
- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2011 - 2012
- Căn cứ vào kết quả BDTX chu kỳ III trong năm học 2011 - 2012
- Căn cứ vào kế hoạch dạy học của trường THCS Diễn Hải.
- Căn cứ vào mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
Cá nhân tự xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2011 - 2012 như sau :
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi :
-Trong quá trình hoạt động chuyên môn , bản thân và tổ chuyên môn thường xuyên nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, BGH & tổ chuyên môn .
- Đối tượng HS của nhà trường có khả năng tiếp thu được kiến thức theo chương trình đổi mới, phương pháp dạy - học mới, nội dung SGK mới của Bộ GD & ĐT triển khai.
2. Khó khăn:
- Thời gian học tập BDTX còn ít , gấp gáp .
- Tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu BDTX còn thiếu, chưa đáp ứng được nội dung cần bồi dưỡng .
- Môi trường để học sinh thực hành còn hạn chế
- Tài liệu để tham khảo soạn giảng , đồ dùng trực quan còn thiếu nhiều .
- Một số HS và các bậc phụ huynh chưa chú trọng thoả đáng cho việc đầu tư và học môn Ngữ văn.
III. Điều tra:
Tổng số lớp dạy: 2
Tổng số học sinh: 78

PHẦN B: NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHUNG & BIỆN PHÁP
THỰC HIỆN TRONG NĂM

I . Vị trí, tầm quan trọng của công tác BDTX:
- Công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính của GV . Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục & xu thế phát triển của xã hội , mỗi GV phải thường xuyên học tập , bồi dưỡng để không ngừng nâng cao tay nghề sư phạm
- BDTX nhằm giúp mỗi GV cập nhật kịp thời những đổi mới về nội dung chương trình , phương pháp dạy - học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS .
- Nội dung của chương trình BDTX rất bổ ích & thiết thực , đáp ứng tốt yêu cầu dạy chương trình và SGK bậc THCS mới .
- BDTX tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo chương trình tích cực , đổi mới cách đánh gía HS ; Bồi dưỡng phương pháp tự học , học hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh gía kết quả BDTX có kết hợp với đánh giá của đồng nghiệp & HS để điều chỉnh quá trình tự học .
II. Phần bồi dưỡng lí luận:
- Học tập các chỉ thị , nghị quyết, công văn để nâng cao nhận thức chính trị , chủ trương của Đảng , pháp luật của nhà nước , của nghành, của địa phương và các tổ chức khác trong xã hội .
- Tìm hiểu và hưởng ứng các cuộc vận động: “ Hai không bốn nội dung “ …

III. Phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Kế hoạch cụ thể hàng tháng

Thời gian
Kế hoạchTHÁNG 8 NĂM 2011
1. Kế hoạch:
- Tham gia bồi dưỡng hè theo nội dung cụ thể của PGD & ĐT triển khai: bồi dưỡng chuyên môn.
- Tổ chức thi lại cho HS
- Tuyển sinh lớp 6 và các lớp đầu khá giỏi.
- Chuẩn bị hồ sơ, giáo án, tiến hành dạy chương trình năm học 2011 - 2012 theo kế hoạch biên chế năm học của BGD & ĐT

2. Biện pháp thực hiện cụ thể :
- Đã tham gia đầy đủ đợt bồi dưỡng hè theo kế hoạch của PGD & ĐT:
+ Thống nhất 1 số vấn đề về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, đồ dùng thiết bị dạy - học tích cực.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án, tài liệu chuyên môn, đồ dùng giảng dạy để lên lớp theo kế hoạch biên chế năm học của BGD& ĐT.
- Chấp hành sự phân công chuyên môn của BGH.
- Tiếp thu các văn bản, nghị quyết của cấp trên.