tu BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Lê Na (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:44' 16-03-2012
Dung lượng: 149.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD &ĐT Diễn Châu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Diễn Hải Độc Lập –Tự do –Hạnh phúc


Kế hoạch
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
PHẦN A: KẾ HOẠCH CHUNG

I. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của PDG& ĐT Diên Châu về việc bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân .
- Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường năm học 2011 - 2012
- Căn cứ vào kết quả BDTX chu kỳ III trong năm học 2011 - 2012
- Căn cứ vào kế hoạch dạy học của trường THCS Diễn Hải.
- Căn cứ vào mục đích tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
Cá nhân tự xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2011 - 2012 như sau :
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi :
-Trong quá trình hoạt động chuyên môn , bản thân và tổ chuyên môn thường xuyên nhận được sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, BGH & tổ chuyên môn .
- Đối tượng HS của nhà trường có khả năng tiếp thu được kiến thức theo chương trình đổi mới, phương pháp dạy - học mới, nội dung SGK mới của Bộ GD & ĐT triển khai.
2. Khó khăn:
- Thời gian học tập BDTX còn ít , gấp gáp .
- Tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu BDTX còn thiếu, chưa đáp ứng được nội dung cần bồi dưỡng .
- Môi trường để học sinh thực hành còn hạn chế
- Tài liệu để tham khảo soạn giảng , đồ dùng trực quan còn thiếu nhiều .
- Một số HS và các bậc phụ huynh chưa chú trọng thoả đáng cho việc đầu tư và học môn Ngữ văn.
III. Điều tra:
Tổng số lớp dạy: 2
Tổng số học sinh: 78

PHẦN B: NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHUNG & BIỆN PHÁP
THỰC HIỆN TRONG NĂM

I . Vị trí, tầm quan trọng của công tác BDTX:
- Công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính của GV . Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục & xu thế phát triển của xã hội , mỗi GV phải thường xuyên học tập , bồi dưỡng để không ngừng nâng cao tay nghề sư phạm
- BDTX nhằm giúp mỗi GV cập nhật kịp thời những đổi mới về nội dung chương trình , phương pháp dạy - học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học bộ môn Ngữ văn ở trường THCS .
- Nội dung của chương trình BDTX rất bổ ích & thiết thực , đáp ứng tốt yêu cầu dạy chương trình và SGK bậc THCS mới .
- BDTX tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo chương trình tích cực , đổi mới cách đánh gía HS ; Bồi dưỡng phương pháp tự học , học hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh gía kết quả BDTX có kết hợp với đánh giá của đồng nghiệp & HS để điều chỉnh quá trình tự học .
II. Phần bồi dưỡng lí luận:
- Học tập các chỉ thị , nghị quyết, công văn để nâng cao nhận thức chính trị , chủ trương của Đảng , pháp luật của nhà nước , của nghành, của địa phương và các tổ chức khác trong xã hội .
- Tìm hiểu và hưởng ứng các cuộc vận động: “ Hai không bốn nội dung “ …

III. Phần bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Kế hoạch cụ thể hàng tháng

Thời gian
Kế hoạchTHÁNG 8 NĂM 2011
1. Kế hoạch:
- Tham gia bồi dưỡng hè theo nội dung cụ thể của PGD & ĐT triển khai: bồi dưỡng chuyên môn.
- Tổ chức thi lại cho HS
- Tuyển sinh lớp 6 và các lớp đầu khá giỏi.
- Chuẩn bị hồ sơ, giáo án, tiến hành dạy chương trình năm học 2011 - 2012 theo kế hoạch biên chế năm học của BGD & ĐT

2. Biện pháp thực hiện cụ thể :
- Đã tham gia đầy đủ đợt bồi dưỡng hè theo kế hoạch của PGD & ĐT:
+ Thống nhất 1 số vấn đề về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, đồ dùng thiết bị dạy - học tích cực.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án, tài liệu chuyên môn, đồ dùng giảng dạy để lên lớp theo kế hoạch biên chế năm học của BGD& ĐT.
- Chấp hành sự phân công chuyên môn của BGH.
- Tiếp thu các văn bản, nghị quyết của cấp trên.