Ton trong thu tu va tai san cua nguoi khac

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Chung (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:30' 30-12-2011
Dung lượng: 686.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Hiệp Thuận
Môn : Đạo đức 3
Người soạn: Nguyễn Thị Chung
Đơn vị : Trường tiểu học Hiệp Thuận


Giáo án trình chiếu
Tôn trọng thư từ và tài sản của người khác
Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống
?Các nhóm thảo luận rồi đóng vai để xử lí tình huống trên.

Hỏi : Nếu là Nga, em sẽ làm gì?
Nga và Minh đang học bài thì bác đưa thư đến nhờ đưa hộ cho ông Tư bên hàng xóm một bức thư của con trai ở nước ngoài gửi về. Minh nói : " Chúng mình cùng bóc thư ra xem đi!"
Hỏi : Ông Tư sẽ nghĩ gì khi nhận lá thư đã bị bóc ?
ý kiến 1 : Bóc thư ra xem .ý kiến 2 : Không bóc thư
Kết luận
Không nên bóc thư
?Không tự tiện lấy , dùng khi chưa hỏi
hoặc chưa được sự đồng ý .
*Hỏi : Đối với thư từ , tài sản của người khác , chúng ta phải làm gì ?

Kết luận :

Hoạt động 2: Điền từ .
Điền những từ: bí mật , pháp luật , của riêng vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
Thư từ ,tài sản của người khác là ...... mỗi người nên cần được tôn trọng. Xâm phạm chúng là việc làm vi phạm ....
- Mọi người cần tôn trọng ....riêng của trẻ em .

của riêng
pháp luật
bí mật
? Theo em, Thế nào là tôn trọng thư từ và tài sản của người khác ?
? Vì đó là của riêng mỗi người
? Tại sao phải tôn trọng thư từ và tài sản của người khác?
?Không tự tiện lấy , dùng khi chưa hỏi hoặc chưa được sự đồng ý .
Kết luận
Thư từ, tài sản của mỗi người thuộc về riêng họ. Tự ý xem thư, sử dụng tài sản của người khác là thiếu lòng tự trọng và vi phạm pháp luật
Hoạt động 3 : Ai đúng, ai sai
Bố đi công tác về , Thắng liền lục túi để xem bố có mua quà gì cho mình
Hoạt động 3 : Ai đúng, ai sai
Mỗi lần sang nhà hàng xóm xem ti vi, Bình đều chào hỏi mọi người và xin phép bác chủ nhà rồi mới ngồi xem
Hoạt động 3 : Ai đúng, ai sai
Bố công tác ở xa, Hải thường viết thư cho bố. Một lần, máy bạn lấy thư xem Hải viết gì.
Hoạt động 3 : Ai đúng, ai sai
Sang nhà bạn , thấy có đồ chơi đẹp và lạ mắt, Hương bảo với bạn :" Cậu cho tớ xem đồ chơi này có được không ?"
S
Đ
Đ
S
Hoạt động 4: Lựa chọn
" Nên"- "Không nên"
Tự ý sử dụng khi chưa được phép
Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn
Hỏi mượn khi cần
Xem trộm nhật kí
Nhận giùm thư khi hàng xóm vắng nhà
Sử dụng trước, hỏi mượn sau
Tự ý bóc thư nếu quan tâm
Hoạt động 4: Lựa chọn
" Nên"- "Không nên"
Nên
Không nên
Giữ gìn, bảo quản khi người khác cho mượn
Hỏi mượn khi cần
Nhận giùm thư khi hàng xóm vắng nhà
Tự ý sử dụng khi chưa cho phép
Xem trộm nhật kí
Sử dụng trước, hỏi mượn sau
Tự ý bóc thư nếu quan tâm
Tự ý sử dụng khi chưa cho phép
Xem trộm nhật kí
Sử dụng trước, hỏi mượn sau
Tự ý bóc thư nếu quan tâm
Các em nói gì với những hành động này
Không
Kết luận
Thư từ, tài sản của mỗi người thuộc về riêng họ. Tự ý xem thư, sử dụng tài sản của người khác là thiếu lòng tự trọng và vi phạm pháp luật
Chúc các em trở thành những học sinh ngoan
Chúc các ĐC sức khoẻ- Hạnh phúc
Một năm học mới đang chờ chúng ta