Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  _MG_6938_copy.jpg _MG_6936_copy.jpg 0.Chim_2.jpg ConDuongDenTruong1.mp3 PhuongTim2.jpg 0.Suhinhthanhtraidat.flv 0.muathienvan.flv 0.duongchantroi.flv 0.Haivuongtinh.flv 0.TraiDattuquay.flv 0.Cacloaida.flv 0.thienthach.flv 0.vetdenMattroi.flv 0.Nhatthuc2.flv 0.nhatthuctoanphan.flv 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.Hinh_anh001.jpg 0.IMG_0931.jpg 0.IMG_08791.jpg

  phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:08' 16-10-2012
  Dung lượng: 11.2 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1
  Điền dấu thích hợp vào ô trống

  1: 100.000 1:500.000 1:1.000.000  ĐS : 100 km
  Câu 2
  Một bản đồ có tỉ lệ 1:2.000.000, cho biết khoảng cách 5 cm trên bản đồ tương ứng với ngoài thực tế là bao nhiêu km?


  1. Phương hướng trên bản đồ.
  Bắc
  Nam
  Đông
  Tây
  Muốn xác định phương hướng trên bản đồ, chúng ta phải dựa vào đâu ?
  Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
  KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến

  Theo quy ước:
  + Kinh tuyến:
  - Phía trên chỉ hướng Bắc
  - Phía dưới chỉ hướng Nam
  + Vĩ tuyến:
  - Bên phải chỉ hướng Đông.
  - Bên trái chỉ hướngTây
  Bắc
  Nam
  Đông
  Tây
  Tây Bắc
  Đông Nam
  Đông Bắc
  Tây Nam
  Đông-Đông Bắc
  Tây-Tây Bắc
  Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
  KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
  Quan sát bản đồ và cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A,B,C,D?
  OA 
  Bắc
  OB 
  Nam
  OC 
  OD 
  Đông
  Tây
  Bắc
  Đông
  Nam
  Tây
  Bản đồ vùng cực bắc
  Nam
  Nam
  Nam
  Nam
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
  Theo quy ước:
  + Kinh tuyến:
  - Phía trên chỉ hướng Bắc
  - Phía dưới chỉ hướng Nam
  + Vĩ tuyến:
  - Bên phải chỉ hướng Đông.
  - Bên trái chỉ hướngTây
  Nếu trên bản đồ không có kinh tuyến và vĩ tuyến thì ta dựa vào đâu để xác định hướng ?
  Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
  KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
  Hãy xác định các hướng còn lại ở hình 2
  B
  B
  O
  H.1
  H.2
  y
  Đ
  k
  N
  e
  T
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  - Muốn xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh tuyến, vĩ tuyến
  Theo quy ước:
  + Kinh tuyến:
  - Phía trên chỉ hướng Bắc
  - Phía dưới chỉ hướng Nam
  + Vĩ tuyến:
  - Bên phải chỉ hướng Đông.
  - Bên trái chỉ hướngTây
  2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
  Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
  KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
  Kinh độ của 1 điểm là gì ?
  + Kinh độ của một điểm là khoảng
  cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi
  qua điểm đó đến kinh tuyến gốc
  Vĩ độ của 1 điểm là gì ?
  + Vĩ độ của một điểm là khoảng cách
  tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm
  đó đến vĩ tuyến gốc
  Toạ độ địa lí của 1 điểm là gì ?
  + Toạ độ của một điểm chính là kinh độ và vĩ độ của địa điểm đó trên bản đồ.
  Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
  KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ
  Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
  Hình 11. Toạ độ địa lý của điểm C
  A
  B
  Điểm C có kinh độ là 200 tây và có vĩ độ là 100 bắc
  Cách ghi tọa độ địa lý của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới
  Ví dụ
  200 Đ
  200 B
  A
  B
  300 Đ
  200 N
  A
  B
  250 Đ
  200 B
  A
  300 Đ
  150 N
  B
  Em hãy xác định tọa độ địa lí của điểm A và điểm B ở hình bên?
  Một học sinh viết toạ độ địa lý: Điểm A,B như sau, đúng hay sai ? Vì sao ?

  Sai vì thiếu vĩ độ.
  250 N
  200 Đ
  B
  150 T

  A
  Sai vì vĩ độ viết trên.
  Bài tập 1. Dựa vào bản đồ hình 12, cho biết:
  Nhóm 1: Hướng bay từ Hà Nội
  +Đến Viêng Chăn
  +Đến Gia-các-ta
  +Đến Ma-ni-la
  Nhóm3: Toạ độ địa lí của các điểm A,B,C trên hình 12.
  Nhóm 4: Tìm trên bản đồ hình 12 các điểm có toạ độ địa lý:
  3. Bài tập
  Nhóm 2: Hướng bay từ:
  +Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc
  +Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la
  +Ma-ni-la đến Băng Cốc

  1400 Đ
  00
  1200 Đ
  100 N
  1. Phương hướng trên bản đồ.
  2. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lý
  Tiết 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ.
  KINH ĐỘ, VĨ ĐỘ VÀ TỌA ĐỘ ĐỊA LÍ

  Nhóm 1:
  Hướng bay:
  Hà Nội -> Viêng Chăn :
  Hà Nội -> Gia-các-ta :
  Hà Nội - > Ma-ni-la:
  Nhóm 2:
  Hướng bay:
  - Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng cốc: Bắc
  - Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma- ni- la: ĐB
  - Ma-ni-la -> Băng cốc: Tây

  Tây nam Nam Đông nam
  Nhóm 3:
  Toạ độ địa lý của các điểm A,B,C :
  A
  1300 Đ
  100 B
  B
  1100 Đ
  100 B
  C
  1300 Đ
  00
  Nhóm 4:
  Các điểm có toạ độ địa lý là:
  E
  1400 Đ
  00
  D
  1200 Đ
  100 N
  Bài tập 2

  Một cơn bão xuất hiện ở biển đông, tâm bão ở kinh độ 1200 đông và vĩ độ 200 bắc. Tìm vị trí tâm bão trên bản đồ?
  Bài tặp 3
  Một con tàu đang gặp nạn, báo tín hiệu cấp cứu tại địa điểm có toạ độ địa lý 1300 đông và 150 bắc. Chỉ vị trí của con tàu trên bản đồ?
  1. Một từ gồm 7 chữ cái, một trong những yếu tố dùng để xác định phương hướng trên bản đồ.
  V
  Ĩ
  T
  U
  Y

  N
  X
  Í
  C
  H
  Đ

  O
  B

  N
  Đ

  V
  Ĩ
  Đ

  K
  I
  N
  H
  Đ

  Trò chơi ô chữ
  2.Một từ gồm 7 chữ cái dùng để chỉ đường chia trái đất thành 2 phần bằng nhau.
  3.Một từ gồm 5 chữ cái. Đây là hình vẽ thu nhỏ trên giấy tương đối chính xác về một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đát.
  4.Một từ gồm 4 chữ cái. Đây là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến đường xích đao.
  5.Một từ gồm 6 chữ cái. Đây là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc.
  Toạ độ
  Sơ đồ tư duy một số kiến thức trọng tâm về bản đồ
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thị Thanh Hương.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.