Tổng Bí Thư ĐCSVN qua các thời kỳ !

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:49' 15-09-2012
Dung lượng: 12.8 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các thời kỳ!

Họ tên- Thời gian giữ chức -Ghi chú
Trần Phú 10/1930-4/1931 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương.
Lê Hồng Phong 3/1935 - 6/1936 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương. Chỉ được công nhận gần đây, quãng từ năm 2000 trở đi.
Hà Huy Tập 7/1936 đến 3/1938 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương. Chỉ được công nhận gần đây, quãng từ năm 2000 trở đi.
Nguyễn Văn Cừ 3/1938 đến 1/1940 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương.
Trường Chinh 5/1941 đến 9/1956 Quyền Tổng Bí thư ĐCS Đông Dương từ tháng 11/1940.Thôi giữ chức sau Hội nghị Trung ương về vấn đề sửa sai cải cách ruộng đất.
Hồ Chí Minh 10/1956 đến 9/1960 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương (Kiêm chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng).
Lê Duẩn 9/1960 đến 7/1986 ; 9/1960-12/1976: Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam ; 12/1976-7/1986: Tổng bí thư ĐCS Việt Nam (đến lúc mất).
Trường Chinh 7/1986 đến 12/1986 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Văn Linh 12/1986 đến 6/1991 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đỗ Mười 6/1991 đến 12/1997 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lê Khả Phiêu 12/1997 đến 4/2001 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nông Đức Mạnh 4/2001 đến 2010 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng 19/01/2011 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.