Tổng Bí Thư ĐCSVN qua các thời kỳ !

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:49' 15-09-2012
Dung lượng: 12.8 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam qua các thời kỳ!

Họ tên- Thời gian giữ chức -Ghi chú
Trần Phú 10/1930-4/1931 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương.
Lê Hồng Phong 3/1935 - 6/1936 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương. Chỉ được công nhận gần đây, quãng từ năm 2000 trở đi.
Hà Huy Tập 7/1936 đến 3/1938 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương. Chỉ được công nhận gần đây, quãng từ năm 2000 trở đi.
Nguyễn Văn Cừ 3/1938 đến 1/1940 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương.
Trường Chinh 5/1941 đến 9/1956 Quyền Tổng Bí thư ĐCS Đông Dương từ tháng 11/1940.Thôi giữ chức sau Hội nghị Trung ương về vấn đề sửa sai cải cách ruộng đất.
Hồ Chí Minh 10/1956 đến 9/1960 Tổng bí thư ĐCS Đông Dương (Kiêm chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng).
Lê Duẩn 9/1960 đến 7/1986 ; 9/1960-12/1976: Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam ; 12/1976-7/1986: Tổng bí thư ĐCS Việt Nam (đến lúc mất).
Trường Chinh 7/1986 đến 12/1986 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Văn Linh 12/1986 đến 6/1991 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đỗ Mười 6/1991 đến 12/1997 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lê Khả Phiêu 12/1997 đến 4/2001 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nông Đức Mạnh 4/2001 đến 2010 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyễn Phú Trọng 19/01/2011 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.