BÁC HỒ KÍNH YÊU

Photobucket

Photobucket
Photobucket

ANH LÝ TỰ TRỌNG

Photobucket

Photobucket

THƯ MỤC

THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Photobucket
Photobucket
Photobucket

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Photobucket

Photobucket

Photobucket
TẬP THỂ LỚP 6/6 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
Photobucket

THÔNG BÁO  (3 bài)

LỊCH THI HỌC KỲ 1

LỊCH THI HỌC KỲ I- KHỐI LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 THỨ NGÀY MÔN THI CHIỀU THỨ 3 03/01/2017 VĂN, CÔNG DÂN SÁNG THỨ 6 06/01/2017 TOÁN, CÔNG NGHỆ CHIỀU THỨ 7 07/01/2017 ANH, SINH, SỬ SÁNG THỨ 3 10/01/2017 KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHIỀU THỨ 4 11/01/2017 LÝ, ĐỊA, TIN NHỮNG NGÀY KHÔNG THI HỌC SINH ĐƯỢC NGHĨ...

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Photobucket