Vì sao xác đĩnh động cơ đúng đắn được đật lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diễm My (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:04' 15-01-2013
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 1105
Số lượt thích: 0 người

Bài 5: Câu 2:Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành Đảng viên?
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : “ Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan , phát tài? Không phải!...Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người Đảng viên”. Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kíêm danh vọng, địa vị , thu hái tài lộc.
Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu, nước mạnh, dân chủ ,công bằng , văn minh.Vào Đảng là dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu,quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc ta đã chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.
Trong quá trình phấn đấu vào Đảng , việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích lý tưởng cách mạng, quyết không thu vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc;càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn, cần hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu , nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng , vụ lợi, xa lạ với bản chất người chiến sĩ cách mạng.
Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Trong điều kiện hòa bình , Đảng cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường, mỗi người chúng ta nói chung, người Đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ của quyền lực , tiền tài…Nếu người vào Đảng không có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không vượt qua được những thử thách, không thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “ diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.